Nestátní nezisková organizace Litvínov

Jste zdravotně postižený/á a potřebujete pomocnou ruku při vyhledávání možností uplatnění v dalším životě? Obraťte se na litvínovskou organizaci.

Nestátní nezisková organizace pro zdravotně a tělesně postižené v Litvínově

je dobrovolné a nezávislé sdružení, jeho členové se sdružují na základě společného zájmu aktivně se zapojit do dění kolem sebe a podporovat i ostatní jednotlivce či skupiny se stejnými či podobnými cíli. Sdružení má charakter nestátní neziskové organizace.

Účel spolku

Účelem tohoto spolku je zabezpečit zdravotně postiženým občanům pomocnou ruku při překonávání důsledků jejich zdravotního postižení a při vyhledávání možností jejich uplatnění v kulturním, sportovním, společenském životě.

Vytváří prostor a příznivé podmínky pro uspokojování jejich potřeb „být součástí“ společnosti, dále pak podmínky pro jejich respekt ve společnosti a pro jejich společenskou a pracovní rehabilitaci.

Vytváří prostory pro společné aktivity se zdravou majoritní společností (kluby, galerie, herničky, eko dvorky a další)

Chrání a uplatňuje práva zdravotně a tělesně postižených a to formou svépomoci.

Aktivity spolku

Vedlejší činnosti spolku:

Kiosky s občerstvením v rámci provozovaných prostor a pořádaných akcí, benešopík – benefiční prodej výrobků zdravotně a tělesně postižených vytvořených v rámci provozovaných prostor, osvětové aktivity spojené s beneficemi, benefiční akce a další činnosti které podpoří účel spolku a nebudou v rozporu s účelem spolku.

Výtěžek ze všech vedlejších činností bude v celé výši využit na další provoz spolku a především na jeho projektů.

Více informací získáte na uvedených kontaktech. Spolek sídlí v Litvínově.

Základní informace

Kontaktní formulář

Položky označené * (hvězdičkou) jsou povinné.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte s našimi Pravidly zpracování osobních údajů.